Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục - The Bravest Escort Group - Bản Đẹp Full HD

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục

The Bravest Escort Group

Nội dung phim

Ngô Tam Quới qua đời, tướng Mã Bảo vì bảo vệ truyền nhân của chủ tử đành phải nhờ giang hồ giúp sức. Chứng tỏ được năng lực, Thái Bình tiêu cục được Mã Bảo ủy thác hộ tống một người thần bí đến nới an toàn. Nhóm tiêu sư quả cảm do tiêu đầu Lục An chỉ huy phấn khởi lên đường nhưng không biết mình sẽ đối mặt với mối nguy hiểm khôn lường.

Review phim Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục